Bài Thơ Mưa Những Ngày Thi Và Em David Nam Hồ

Mưa Những Ngày Thi Và Em

Mưa mùa này, có khác mưa xưa

Cũng học cũng chơi cũng vừa ôn thi

Mưa mùa này, chẳng khác chi

Nước mắt, và cả lệ mi song hành.

Mưa mùa này, quyết  tập tành

Đổi thay từng chút, trưởng thành hơn xưa

Mưa mùa này, tình vẫn chưa

Gió mưa lành lạnh, ai tựa lòng ta

Tuy gần nhưng lại rất xa

Thật em có biết , tim ta thế nào ?

Yêu em biết nói làm sao ?

BA TỪ viết sẵn, khi nào em hay ?

*^_^*

Người Làm Thơ: David Nam Hồ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *