Bài Thơ Năm Phút Nguyễn Huệ David Nam Hồ

Năm Phút Nguyễn Huệ

Người người đi dạo có đôi

Ta ni đi dạo, đơn côi một mình

Hỡi ôi ! một kẻ si tình

Ngày ngày tháng tháng, bóng hình tam ti

Ta ni thật sự nhớ mi

Nhớ từng ánh mắt, đôi mi lông mày

Hỡi ôi !  ai ai có hay

Tình ta lòng ta, tháng ngày đợi mong !!!

*^_^*

Người Làm Thơ: David Nam Hồ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *