Bán hàng qua điện thoại

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại thực chiến theo David Nam Hồ

Bạn mới đảm nhận một vị trí telesales cho một công ty. Bạn đang là một chuyện viên bán hàng qua điện thoại có nhiều năm kính nghiệm, hay thậm chí bạn chỉ mới tiếp xúc telesales thì điều đầu tiên Tiếp tục đọc